Scholen

Geen nieuwbouw, maar grondige renovatie voor scholen in Smerdiek

Burgemeester en wethouders van Tholen zetten in op een grondige renovatie van de twee basisscholen in Sint-Maartensdijk. Dat zou in 2018 moeten gebeuren.

De gebouwen van de openbare en de protestants-christelijke school zijn sterk verouderd. De afgelopen jaren zijn allerlei lapmiddelen toegepast om de ergste gebreken te herstellen, maar een structurele oplossing kan niet langer uitblijven. Een zogeheten ‘levensduur verlengende renovatie’ moet ervoor zorgen dat de panden nog jaren mee kunnen. Daar is zo’n 2,8 miljoen euro voor beschikbaar. Directeur Jeroen Pas van openbare basisschool De Rieburch toonde zich eerder al realistisch door te stellen dat nieuwbouw niet per se noodzakelijk is. Het hoofdgebouw, dat meer dan veertig jaar oud is, kan volgens hem nog een tijd mee als het grondig wordt aangepakt.

Op dit moment is de gemeente in gesprek met de scholen en de bouwcommissies die gevormd zijn wat de wensen zijn.

Men hoopt hierin na de zomer een besluit te nemen hoe nu verder, De Juliana van Stolberg heeft aangegeven liever nieuwbouw te plegen en is nu in overleg met gemeente voor een plaats. Alles valt en staat met geld, één ding kunnen we wel zeggen dat ook twee frisse scholen bijdragen aan een goed leefklimaat binnen Sint Maartensdijk.