Stimuleringsfonds

Het Thoolse college van B&W stelt een bedrag van € 30.000,- ter beschikking vanuit het Stimuleringsfonds Samenleving.

Daarmee is een aanvraag toegekend van de ondernemersverenigingen Activa, Smalstad en de Sfeergroep Binnenstad Tholen. Zij willen de gelden inzetten voor promotionele activiteiten, ten behoeve van de kernen Tholen, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk. De Thoolse bureaus DosisDesign en FLOW Communicatie, welke de aanvraag namens de verenigingen hebben ingediend, omschrijven de wens om promotionele activiteiten te ontplooien voor de Thoolse kernen, met daarbij de focus op Tholen, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk. Activiteiten die aansluiten bij de uitgangspunten van de onlangs opgerichte stichting voor regiopromotie Tholen Beter Bekend en het Thools DNA.

“We denken daarbij aan een campagnematige aanpak”, aldus Martine van de Velde van DosisDesign. “Het doel van deze campagne is het zichtbaar maken en uitdragen van de specifieke voorzieningen, die bijdragen aan de leefbaarheid in de genoemde kernen.”

“Het was een lang traject, waarin we veel met elkaar hebben gepraat’,’ aldus Activa-voorzitter André van Ast. “Maar we zijn erg blij met het resultaat. Naast een bijdrage aan de leefbaarheid hopen we ook op een economische impuls, welke ten goede komt aan de vitaliteit van het winkelbestand in de kernen.”