Vier Meistraat

Verschillende partijen, waaronder Stadlander en de gemeente Tholen, werken aan een stedenbouwkundigplan om van Sint-Maartensdijk-West weer een gevarieerde en duurzame woonwijk te maken. We kijken daarbij niet alleen naar het invullen van de lege plekken met sociale huurwoningen, maar ook naar de realisatie van koopwoningen, de verbetering van de woonomgeving en de leefbaarheid in de wijk. Met de inbreiding krijgt de Smalstad een nieuwe impuls waar de bewoners van Sint-Maartensdijk al geruime tijd naar uitkijken. De partijen verwachten daar binnen afzienbare tijd samen mee naar buiten te kunnen treden. Vooruitlopend op dit gezamenlijke integrale plan is Stadlander inmiddels gestart met de bouw-oplevering van vijftien nieuw sociale huurwoningen in de Vier-Meistraat.Deze zijn in een korte tijd allemaal toegezegd en een ieder hoopt voor de bouwvakvakantie zijn of haar woning te betrekken.